Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2560 15:03

ผลสอบกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนขอประกาศผลการสอบ กลางปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบกับทางโรงเรียนหรือทางสายชั้นอีกครั้งหนึ่ง


คลิกเลือกดาว์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้  โดยประกาศเป็นสายชั้น

Download attachments:

           

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 08:49

สนามสอบเจ้าหน้ที่ธุรการ

วันที่ 13 - 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่จัดเป็นผู้ควบคุมห้องสอบและเป็นสนามสอบเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน
ทั้งการสอบภาคความรู้และการสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์, 29 กรกฎาคม 2560 01:37

นักเรียน GEP ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนได้นำนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ

วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 08:56

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคม ครู ผู้ปกครอง

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 08:34

ค่ายคณิต ปี60

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม

Startต่อไป12345678910ต่อไปEnd
Page 1 of 27


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.