Get Adobe Flash player
Wednesday, 03 April 2019 15:29

สำนักงาน ปปช.สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปี2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ได้กำหนดการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ซึ่งโรงเรียนได้เข้ารับฟังข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัตินำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
Read 347 times Last modified on Thursday, 04 April 2019 00:50


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.