Get Adobe Flash player
Tuesday, 06 November 2018 04:29

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

โรงเรียนได้มีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสันติพงศ์  โนนจันทร์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
และในวันเดียวกันโรงเรียนได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการสนธิยา  อารยาวิชานนท์
ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการRead 443 times Last modified on Friday, 09 November 2018 07:25


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.