Get Adobe Flash player
Monday, 30 July 2018 00:30

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2561

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนได้เข้าร่วมบุญประเพณีแห่่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญระดับประเทศ
ในทุกๆ ปี โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนรำนำหน้าเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนาราม
และนอกจากกิจกรรมนี้แล้วบุคลากรบางส่วนยังได้เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
นำไปทอดภวาย ณ วัดมณีวนาราม

 

 

 

Read 743 times Last modified on Monday, 30 July 2018 01:33


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.