Get Adobe Flash player
Wednesday, 09 May 2018 04:46

สายชั้นจัดปฐมนิเทศนักเรียนในสายชั้น

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 สายชั้นแต่ละสายชั้นได้มีการปฐมนิเทศ
นักเรียนแต่ละสายชั้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตน  การเรียนการสอน  และ
ให้นักเรียนได้รู้จักกับครูผู้สอนในสายของตนเอง  ดำเนินการโดยคณะครูในสายชั้นและผู้บริหารโรงเรียน


Read 554 times Last modified on Wednesday, 09 May 2018 04:53


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.