Print this page
วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 23:27

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ปี ๕๙

Written by 
Rate this item
(0 votes)


โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเอกสารทางการเรียน ปพ.๑ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
และพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
โดยมีผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้
ณ หอปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม
ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Read 989 times Last modified on วันเสาร์, 08 เมษายน 2560 15:12
Super User

Latest from Super User